25 тисяч гривень при народженні дитини у { селі| Давидівці| селі Давидівка}

{Кожна|Будь яка} {ОТГ|місцева влада|територіальна громада|об'єднана громада|об'єднана територіальна громада} має {змогу|можливість|право} {самостійно|незалежно|вільно} {розподіляти|ділити|направляти|спрямовувати|скеровувати|націлювати} {кошти|фінанси} для {розвитку|піднесення} {власної|рідної|своєї|місцевої} інфраструктури та {підвищення|зростання|збільшення} {добробуту|достатків} {громадян|мешканців|людей|проживаючих|жителів}{ села| Давидівки| села Давидівка}. Це може бути {ремонт|відновлення} {доріг|дорожнього покриття}, {медичних закладів|розважальних закладів|дошкільних закладів}, {вуличного освітлення|місць відпочинку|освітніх установ}. {Останніми днями|Останнім часом|Останніми роками} {набуває розголосу|ідуть чутки щодо|проходять розмови щодо} питання {допомоги|матеріальної підтримки|надання помічі} {батькам|молодим сім'ям|молодятам} для {поповнення|розширення|збільшення} {сімейства|сім'ї|родини}. Для {підвищення|збільшення|зростання} народжуваності {мешканців|громадян|людей|проживаючих|жителів} {планується|очікується} {проводити|здійснювати|надавати} таку {виплату|допомогу|поміч} в {розмірі|сумі|обсязі|межах} 25 тисяч гривень з {місцевого бюджету|бюджету громади|місцевої казни}. Це не така {велика|величезна|велетенська} сума на {сьогоднішній|теперішній|нинішній} {день|час|рік}, але {певна|мінімальна|яка-небудь} {підтримка|допомога} {має|повинна} {обов’язково|беззаперечно|неминуче} бути. {На базі|В організації} {районного|територіального|місцевого} {відділу|підрозділу} у {справах|питаннях} {дітей|неповнолітніх}, сім’ї та {молоді|юнацтва} {обговорюється|вирішується|піднімається|розглядається} питання {створення|утворення|формування|заснування} {комісії|робочої групи}, що {займалася б|працювала б над} {призначенням|наданням|нарахуванням|виплатою} допомоги {та|і} контролем за її {використанням|спрямуванням|освоєнням}. {Важливо|Актуально|Не завадить} не {допустити|дозволити} {зловживань|порушень} у {цій|даній|описаній|наведеній} {сфері|справі|діяльності}. Щоб {кожна новонароджена дитина відчула|кожний малюк відчув|кожне маля відчуло} кожну {копійку|гривню|копійчину} {соціальної |}{допомоги|виплати|підтримки} від {держави|громади|влади}. {Сфера|Коло} {використання|застосування|освоєння} {зазначених|вказаних|наведених} {коштів|грошей} {різноманітна|різна}. {Особлива|Окрема|Важлива|Загострена} увага має {загострюватись|надаватись|відводитись} на {помешкання|житло|оселі}, де {проживають|мешкають|живуть} молоді {сім’ї|батьки|родини}. {Утеплючі|Теплозахисні|Теплозберігаючі} {матеріали|будівельні складові}, {заміна|утеплення} вікон, дверей, а також {системи опалення|котлів} {входять в|формують|складають|утворюють} {цей|даний|наведений} {список|перелік}. {Окремий|Деякий|Ще один|Додатковий} {напрямок|шлях} {освоєння|залучення|засвоєння|використання|витрачання} {коштів|грошей} буде {включати|містити|охоплювати} допомогу на {придбання|купівлю|отримання} {речей|предметів} {першої|крайньої} необхідності: {підгузники|памперси}, {молочні|дитячі|молочні} {суміші|каші}, одяг {тощо|і таке інше}. {В доповнення|Додавши|В додаток} до {вищезазначеного|вищенаведеного|вищесказаного} {витрачати|використовувати} {кошти|гроші|допомогу} {можна|можливо|доцільно} буде {також|ще} на {купівлю|придбання|отримання} побутової техніки, {напр.|наприклад,} {пральних машин|газових плит|холодильників|різноманітного кухонного приладдя}. {Варто|Хочеться|Треба} {зазначити|згадати|помітити}, що {сфера|напрямок|шлях} {використання|витрачання|застосування} {наданих|переданих|нарахованих} {коштів|грошей} {має|повинна} {вирішувати|вибрати} кожна {сім'я|родина|молода пара} {самостійно|на власний розсуд|індивідуально}, {враховуючи|беручи до уваги} свої {особисті|власні|окремі|} {побутові|практичні} {потреби|інтереси|запити|нужди|прагнення}.

Чи {варто|треба|потрібно} боротись з демографічною {катастрофою|кризою|проблемою|бідою} і {інвестувати|вкладати} у майбутнє { села| Давидівки| села Давидівка}? Це залежить {тільки|лише} від {самих|одних|наших} {жителів|громадян|людей|проживаючих|мешканців}. {Отож|Тобто|таким чином}, {надавайте|давайте|висловлюйте|пишіть} {свої|власні} {пропозиції|думки|ідеї}, {приймайте|беріть} {активну|рішучу|провідну} участь в {розбудові|розвитку|розквіту} {нашого|свого|власного} села на {сесіях|засіданнях} {місцевої ради|ОТГ|територіальної громади|об'єднаної громади|об'єднананої територіальної громади}.

Прес служба громади


27.11.2017р.


39576

Поділіться сторінкою в соцмережах:
  Закрити  
  Закрити