{Отримайте земельну ділянку в селі|Отримайте земельну ділянку в Романівському|Отримайте земельну ділянку в селі Романівське|Як отримати земельну ділянку села?|Як отримати земельну ділянку Романівського?|Як отримати земельну ділянку села Романівське?}

Земля - {наше багатство|наша сила|наша опора|наша надія}. {Найбільші|Найглибші|Найродючіші} {запаси|поклади|залишки} чорнозему {знаходяться|містяться|розташовані} в {Україні|нашій країні}, зокрема в {селі|селі Романівське|Романівському} та за його {межами|околицями}. Ціни на {сільськогосподарську|агро|с/г} продукцію {постійно|раз у раз|повсякчас|невпинно} {зростають|ростуть|підвищуються}, {адже|тому що|бо|оскільки|через те, що} {є|існує} її {світовий|ринковий|надмірний} {дефіцит|брак} і {надмірний|високий|величезний|постійний} попит. На {сьогоднішній|нинішній|теперішній} {день|час} {кожен|кожний|всякий} {мешканець|житель} {села|Романівського|села Романівське} {може|має можливість} {безкоштовно|безоплатно} {набути|взяти|отримати} у {власність|володіння} {землі|земельні ділянки|господарчі угіддя} державної {та|і|й} комунальної власності {та|й|і} {почати|розпочати} {вирощувати|займатись вирощуванням} {плодових|рентабельних|дохідних} {культур|рослин}. {Згідно|Відповідно} Земельного Кодексу {співвласники|члени} {с/г|сільськогосподарських|аграрних} {підприємств|господарств|товариств|ксп} можуть {отримати|одержати|привласнити|дістати} {пай|земельну ділянку} в середньому розмірі по {конкретному|типовому} {підприємству|товариству|господарству|району}. {Решта громадян|Також громадяни} {села Романівське|Романівського|села} мають право {вести|провадити|очолити} {особисте|власне} селянське {хазяйство|господарство} на {площі|ділянці} не більше 2 гектара, садівництва – не більше 0,12 гектара. Для {будівництва|зведення|спорудження} та обслуговування жилого {будинку|господарства} {виділяються|даються} ділянки площею від 10 до 25 соток. На {будівництво|зведення|спорудження} дачі – 10 соток, а гаражу – 10 соток. {Якщо|У разі якщо} {бажана|необхідна|потрібна} земельна ділянка {знаходиться|розташовується|перебуває} в {околицях|межах} {Романівського|села|села Романівське} – то {відправляти|надсилати|подавати} {клопотання|звернення|прохання|заяву} {необхідно|потрібно} до міської ради, а якщо поза {межами|околицями}, то до {районної адміністрації|райдержадміністрації|рда} чи Головного управління Держгеокадастру{|в} області (для ведення сільського господарства). До {заяви|звернення|клопотання} {додається|подається|береться} паспорт, {іпн|код|податковий номер}, та {графічні|візуальні|роздруковані|фото} матеріали, на яких {зазначено|видно|можна побачити|легко розгледіти|вказано} {бажане|потрібне} місце {розташування|розміщення|дислокації} {земельної ділянки|земельного наділу|земельного участку}. {Наприклад|Приміром|Для приклалу}, {викопіювання|ксерокопію|вирізку|вилучення} з {кадастрової|земельної} {мапи|карти} можуть {зробити|надрукувати|відзняти} за місяць в {територіальному органі Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру|Держгеокадастрі} за {плату|винагороду|ціною} {в розмірі|вартістю} не більше {3|три }{%|відсотка} від мінімальної {зарплати|заробітної плати}. {Звісно|Очевидно|Відомо}, що чекати місяць {довго|чимало}, тому {роблять|виконують|друкують} {такі|ці} {знімки|фото|фотографії|світлини} в {недержавних|приватних} {фірмах|підприємствах|установах|організаціях} {або|чи} {самому|власноручно|самостійно} через Гугл {карти|мапс} та публічну кадастрову {карту|мапу}. {Форма|Вигляд|Розмір} {графічних|друкованих|фото} {матеріалів|знімків|витягів} не затверджена {жодним|ніяким} {нормативним|юридичним} {актом|законом|документом}, тому можуть бути {неправомірні|незаконні} відмови посадових осіб {щодо|стосовно} прийому {потрібних|вказаних} документів. Після подання {документів|матеріалів} до {відповідного державного органу|відповідної державної установи} {прийдеться|доведеться} {чекати|очікувати} місяць на {розроблення|розробку|виконання} проекту землеустрою що відведення {земельної ділянки|земельного участку} або відмову з {вказанням|поясненням} причини.

Не {одну|єдину} {інстанцію|структуру|організацію} {доведеться|прийдеться|змушені будете обійти} {пройти|обійти|перейти}, щоб {узаконити|утвердити|установити|легалізувати} право {володіння|власності} на {бажану|потрібну} {землю|земельну ділянку}. {Повна|Загальна|Ціла} процедура {оформлення|укладення} торкнеться {землевпорядної|земельної} {організації|установи}, державного кадастрового реєстратора, управління юстиції та центру надання адміністративних послуг. В кожної {установи|організації} {свій|конкретний} {перелік|список} документів, свої {терміни|строки}, {плата|ціни} за {послуги|роботи}. {Добрим|Гарним|Здібним} {юристом|фахівцем|правознавцем} {треба|необхідно|потрібно} {бути|стати}, щоб {захистити|підтвердити|доказати|відвоювати} {своє|власне} право на земельну ділянку {села|Романівського|села Романівське}. Різні камені спотикання можуть {бути|випасти} на кожному кроці, {неправомірні|незаконні|нечинні} відмови і {суперечливі|подвійні} правила гри можуть {завести в глухий кут|звести все нанівець}. Не {хочеться|бажано}, щоб справа {доходила|потрапила} до суду. Для {повного|широкого|обширного|грунтовного} {вивчення|ознайомлення} {матеріалу|порад|рекомендацій} на {сайті|сторінці} {підготовлена|викладена|зібрана} {детальна|повна|докладна} {інструкція|збірка порад|збірка рекомендацій}, яка {підкаже|проконсультує|порадить}, як {діяти|себе вести} в {конкретному|певному} випадку, щоб не {розгубитись|запутатись|соромитись потім}. {Скачати|Зберегти} її можна тут.


08.07.2017р.


57061

Поділіться сторінкою в соцмережах:
  Закрити  
  Закрити